Gedragscode

tichting Jongerensocieteit ‘t Krutje heeft een actief vrijwilligersbeleid.

Voor de gedragscode welke we hanteren sluiten we aan bij de uitleg van Platform Vrijwillige Inzet.

De pagina vind u hier : https://www.nov.nl

Als vertrouwenspersoon kunnen we rekenen op het Vrijwilligerssteunpunt van de LEVgroep.

Contactpersoon : Ismene.Borger@levgroep.nl